O nás

Za každoročním dvojnásobným růstem Winning Group stojí pestrá skupina vrcholových manažerů a expertů z různých oborů i zemí. Ať už se ve své branži pohybujeme úspěšně přes dvacet let, nebo naše kariéra nabrala obrátky právě ve Winning Group, jedno máme společné – vášeň pro tradiční byznys, a především chuť vybudovat svůj vlastní projekt. Projekt, který nám dává smysl a do něhož vkládáme veškeré své know-how.

Lidé z Winning Group jsou mnohem více podnikateli než pouhými zaměstnanci.

Nemáme ve zvyku spekulovat a nejsme finančníci. Jsme průmyslníci, co stojí nohama pevně na zemi. Holding tak necháváme růst přirozeně na reálných, stabilních základech. Náš cíl je přímočarý – posouvat naše firmy společně s celým jejich odvětvím kupředu. Filozofie skupiny je naší největší konkurenční výhodou. Nenecháváme se svazovat korporátními strukturami a obloukem se vyhýbáme strnulému myšlení. Nikdy nás neuslyšíte říkat, že něco nelze změnit k lepšímu.

Tradiční „old economy“ byznys tu bude vždy. Naší ambicí je posunout ho vždy minimálně o úroveň výš, než na jaké byl, když jsme do něj vstoupili. Společně s našimi investory jsme připraveni na dalších deset až patnáct let růstu a akvizic.