Segment Automotive

Segment
Automotive

Strategicky propojujeme ta nejlepší technologická dědictví s moderním, svěžím řízením. Využíváme příležitosti že žijeme v době, která hledá a určuje směr. Proto podstatnou část produktů portfolia dodáváme pro elektro-mobilitu. Víme totiž, že naše aktivity jdou ruku v ruce udržitelností i odpovědností za životní prostředí.

Nebojíme se říct, že se cítíme pevní v kramflecích, naše vize jsou dlouhodobé. Každou novou akvizicí posilujeme a zatraktivňujeme naše portfolio strojírenského pilíře, u kterého vnímáme velký potenciál růstu.

Je německým lídrem ve vývoji a výrobě přesně kovaných dílů pro osobní i nákladní (elektro-) automobily a průmyslové aplikace.
Mezi naše odběratele patří značky Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Renault, Daimler, MAN, Scania, CNH-IVECO, CAT, Volvo Construction Equipment.
Winning Plastics Linden, Winning Plastics SMK a Winning Plastics Diepersdorf jsou přední dodavatelé specializující se na povrchově upravené plastové díly především pro osobní automobily, nákladní automobily a průmyslové aplikace.
Mezi naše odběratele patří značky BMW, DAF, Porsche, Škoda, Volkswagen, Volvo, DAF, MAN, Mini, Suzuki, ZF, Kostal, Warema, Lamborghini, Maybach, Daimler.

Case studies

Akvizice Winning BLW

Vstupem do segmentu automotive jsme rozšířili naše aktivity v dimenzi kde očekáváme nejen ekonomický, ale i environmentální potenciál. Směr vývoje dnes udává především elektromobilita a prostřednictvím Winning BLW tak můžeme spoluurčovat budoucnost. Pro elektromobily už nyní dodáváme více než 10% produktů a neustále rozvíjíme nové technologie.

Aktivně jsme vstoupili do vedení a management posílili o klíčovou osobnost v podobě Christopha Guhe s mnohaletými zkušenostmi v oboru. Tradiční průmyslové odvětví tak dostalo svěží a moderní řízení s minimalizovanou centralizací kompetencí a otevřeným dialogem směrem k akcionářům. Stejně tak jsme restartovali špičkový inženýrský kádr a zachránili většinu pracovních pozic.

Tři výrobní závody Winning BLW, v Duisburgu, Mnichově a Remscheidu, ročně generují obrat více než 200 mil EUR a zaměstnávají přes 1000 lidí.  

Péče o zpevňování základů tak dala vzniknout společnému podniku s EP Industries, a.s. – společnosti Winning Automotive a.s. Můžeme se tak dál rozvíjet v automobilovém sektoru, nehledě na perspektivy Winning Group prostřednictvím nových akvizic z příbuzných odvětví.

„Jsme přesvědčeni, že se nám společně podaří stát se v následujících letech lídrem na evropském trhu.“ říká Sebastian P. Wagner, CEO a předseda představenstva Winning Group a.s.

Akvizice Winning BLW

Vývoj nového pohonu WE Drive

Jedním z center vývoje segmentu strojírenství se, ne náhodou, opět stává Brno. A to především díky týmu inženýrů Winning Steel, který pracuje na své koncepci hybridní převodovky.

Vývoj  této unikátní technologie umožnilo právě spojení s Winning Group a především technický rozhled generálního ředitele Sebastiana Wagnera. Podpora ze strany managementu a především vzájemná důvěra inspirovala vývojáře k implementaci jejich primárního nápadu do segmentu nákladních vozů a příměstských autobusů. Tento elektromechanický hybrid tak ideově navazuje na sesterskou sekci precizních kovaných komponent v rámci Winning BLW. Významně tak posiluje pozici WG na trhu automotive.

Samozřejmostí je pohled do budoucnosti. „Technologie hybridní převodovky WE Drive se dá dále rozšířit. Ve voze nemusí sedět řidič jako dnes, jde tedy o ideální základ nejen pro adaptivní tempomat, ale i pro autonomní provoz.“

Filozofii, kterou vyznáváme, s oblibou říkáme „reálná elektromobilita“. Naše know-how je pak možností jak ukázat cestu pro těžší vozidla do budoucna. Spalovací motor obecně je v současnosti na vysoké úrovni. Má nízkou spotřebu, nízké emise a můžeme jeho vlastností využít zdravě a logicky, v souladu s podstatou věci. Hybridní řešení postavené na principu WE Drive může být tedy vhodným systémem pro nákladní přepravu v době, kdy by elektromibilita, ať už v podobě bateriového řešení nebo na principu výroby energie v palivových článcích, narážela na komplikace spojené s budováním potřebné infrastruktury. Systém funguje nezávisle na obsluze a „sám“ tak šetří palivo a minimalizuje emisní zátěže.

Zásadní vlastností našeho přístupu je fakt, že umožňuje optimální nastavení provozních parametrů tak, aby pohonné stroje v obou větvích pohonného traktu pracovaly v oblasti jejich vysoké účinnosti. Tato skutečnost tedy umožňuje využít tuto principiální výhodu i v případě použití u čistě elektrického pohonného traktu.

„V současnosti jsme již držiteli českého patentu a máme podanou i žádost o mezinárodní patent. Naše myšlenka je tak chráněna a nejambicioznější perspektivou je nejen postavit se po bok velkým partnerům formou kooperace, ale stát se i výrobcem našich řešení. V portfoliu společností Winning Group vyrábějící přesné komponenty do převodů jde o to reálnější vizi.“

Vývoj nového pohonu WE Drive