Naši lidé

Za růstem Winning Group stojí pestrá skupina vrcholových manažerů a expertů z různých oborů i zemí. Ať už se ve své branži pohybujeme úspěšně přes dvacet let, nebo naše kariéra nabrala obrátky právě ve Winning Group, jedno máme společné – vášeň pro tradiční byznys, a především chuť vybudovat svůj vlastní projekt.

Sebastian Wagner

Sebastian Wagner

Chief Executive Officer

Sebastian pochází z malé německé vesnice ve Schwarzwaldu. Po studiích strojírenství a ekonomie v Karlsruhe 12 let pracoval pro americký koncern v automobilovém průmyslu. Na začátku své kariéry se věnoval projektům optimalizace výroby a zavádění nových výrobních projektů po celé Evropě. Zodpovídal za tři závody v Německu a v Česku, z nichž jeden vybudoval na zelené louce. Od roku 2016 buduje skupinu Winning Group, jejímž je majoritním akcionářem.

Milan Obdržálek

Milan Obdržálek

Chief Financial Officer

Milan má 25 leté zkušenosti z oblasti ekonomie, účetnictví a daní, které získal jak u zahraniční renomované auditorské společnosti, tak i u dvou výrobních společností s mezinárodním prostředím, ve kterých měl zodpovědnost za jejich kompletní finanční řízení. Jeho největší motivací práce pro společnost Winning Group je velká dynamika jejího rozvoje a tým skvělých lidí, se kterými rád pracuje.

Ondřej Blaho

Ondřej Blaho

Group President & GM, Construction and Development

Ondřej je zkušený manažer s více než dvanáctiletou praxí ve stavebnictví. Devět let působil ve stavebních společnostech, kde získával zkušenosti v developmentu rezidenční výstavby a později řídil obchod pozemních staveb. Ve Winning Group, kam nastoupil v roce 2018, působí jako generální ředitel segmentu construction, kde řídí jak stavební firmy, tak developerskou aktivitu naší skupiny.

Christoph Guhe

Christoph Guhe

Group President & GM, Industries and Automotive

Christoph je více než 20 let vrcholovým manažerem v oblasti Precision Forming. Specializuje se na výrobní technologie pro skupiny dodavatelů v automobilovém průmyslu v USA a v Kanadě se zaměřením na tváření pevných kovů. Má zkušenosti  v oblasti řízení a restrukturalizace v automobilovém a dodavatelském průmyslu. Řídil globálně obchodní jednotky, zvyšoval jejich konkurenceschopnost, zisk a implementoval dlouhodobé výrobní a produktové strategie. Zakládal nové pobočky v Evropě, Číně a Americe. Christoph je zodpovědný za řízení společnosti Winning BLW.

Jaroslav Pažitka

Jaroslav Pažitka

Director, Funding and Investor Relations

Jaroslav získával devět let zkušenosti v investičním bankovnictví na vedoucích pozicích, kde spravoval portfolio investic od soukromých a veřejných investorů. Zabýval se financováním projektů a řešil akvizice rodinných podniků.
V rámci naší skupiny má na starosti komplexní vztahy s bankovním sektorem, financujícími partnery a investory. Je členem M&A týmu, kde hlavně zodpovídá za financování transakcí.

Peter Smataník

Peter Smataník

Director, Corporate Development

Peter pracuje ve Winning Group na globálním rozvoji skupiny prostřednictvím M&A. Využívá při tom své mnoholeté zkušenosti v oblasti poradenství podnikům při fúzích a akvizicích a účetnictví, které získal u zahraničních poradenských firem. Za svoji kariéru pracoval na více než stovce nákupů nebo prodejů firem ve střední Evropě jak pro strategické, tak pro finanční investory. Peter vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a je členem Asociace certifikovaných účetních ve Velké Británii (FCCA).

Francisco J. Ribera

Francisco J. Ribera

Director Project Management

Francisco pochází ze Španělska, je průmyslovým inženýrem s 24 letou praxí v automobilovém průmyslu. Svou kariéru zahájil na výrobních inženýrských pozicích a před Winning Group byl provozním ředitelem vedoucí globální divizi pro předního dodavatele automobilů Tier 1 se závody v Evropě, Americe a Číně. Jeho pracovní zaměření spočívalo ve vedení každodenních obchodních činností se zaměřením na provozní dokonalost a zlepšení výkonu, které měli za důsledek úspěšný rozvoj. V současné době má na starosti provozní aspekty M&A aktivit a podílí se na expanzi Winning Group do Španělska a Portugalska.

Marcela Zábranská

Marcela Zábranská

Director, Treasury

Marcela vystudovala Fakultu podnikatelskou na Vysokém učení technickém v Brně se zaměřením na podnikové finance a obchod. Během své kariéry prošla několika pozicemi s ekonomickým a finančním zaměřením. Má zkušenosti s řízením cash flow, s evropskými dotacemi, pojišťovnictvím a byznysovými strategiemi. V rámci skupiny Winning Group a. s., kde pracuje od jejího vzniku, zodpovídá za agendu bankovního financování, úvěrování, pojištění, účetnictví a také za dotační programy Evropské unie.

Martin Drahotský

Martin Drahotský

General Counsel

Martin vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Po ukončení studií působil jako advokátní koncipient a následně jako advokát v renomovaných advokátních kancelářích. Nejčastěji se věnoval právu nemovitostí, M&A, obchodním závazkovým vztahům, soudním sporům a oblasti automotive. Je členem České advokátní komory. V rámci Winning Group poskytuje Martin právní podporu kolegům napříč širokou agendou skupiny jak v rámci day-to-day poradenství, tak i v rámci strategických projektů.

Rita Khachatryan

Rita Khachatryan

Director, Human resources

Rita vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Po studiích nastoupila do výrobní společnosti v automobilovém průmyslu, kde díky mezinárodnímu prostředí uplatnila širokou znalost cizích jazyků. Ve skupině Winning Group zodpovídá za rozvoj HR procesů, proces náboru a vzdělávání zaměstnanců. Participuje také na dotačních programech a jako GDPR pověřenec zodpovídá za správné nakládání s osobními údaji ve skupině. Věří, že kvalitní personální výběr napomáhá k úspěchu skupiny Winning Group.