Profil Winning Group

Podnikáme zásadně v těch oborech, kterým rozumíme, a investujeme jen do takových firem, které dokážeme s našimi partnery strategicky rozvíjet. Tento přístup úspěšně uplatňujeme v našem core byznysu na českém i německém trhu, a to především ve dvou robustních pilířích – Automotive a Construction.

Profil Winning Group

Společnosti Winning Group podnikají v tradičních průmyslových sektorech, jejich strategie se však vždy opírá o do budoucnosti zaměřenou vizi a promyšlené investice do R&D, tak aby zůstaly konkurenceschopné a udržitelné v dlouhodobém horizontu.

Nechceme se přizpůsobovat trendům ale utvářet je. Existuje pro nás pouze jedna meta – zasadit se o to, aby se každá naše firma stala tou nejlepší ve svém oboru.

KPIs
> 5400mil Kč
Obrat za rok 2022
> 450mil Kč
EBITDA za rok 2022
13
Společností ve skupině

Winning Passion

Pro své projekty dýcháme, protože nám dávají smysl. Neúnavně hledáme cesty, jak je posouvat vpřed. Nikdy nás neuslyšíte říct, že něco nelze změnit k lepšímu.

Winning Spirit

Kontinuita

Vpřed nás nepohání touha po turbulentních změnách a rychlém zhodnocení, zaměřujeme se na promyšlené naplňování strategie, kterým postupně budujeme silný a diverzifikovaný holding. Nemáme ve zvyku spekulovat. Jsme průmyslníci, co stojí nohama pevně na zemi. Naším cílem není výhodně nakoupit a rychle prodat. Holding necháváme růst přirozeně na reálných, stabilních základech. Stejnou filozofii uplatňujeme i v našich investičních produktech. Společně s našimi investory jsme připraveni na další desítky let růstu a akvizic.

Flexibilita

Nenecháváme se svazovat korporátními strukturami a obloukem se vyhýbáme strnulému myšlení. Nikdy nás neuslyšíte říkat, že něco nelze změnit k lepšímu. Naše decentralizované řízení dává vyniknout silným osobnostem, které se nebojí odpovědnosti. Reakční čas při vyjednávání odpovídá jejich vysoké kapacitě rozhodovat – ve Winning Group jednáme rychle, pružně a aktivně. Naši lidé jsou mnohem více podnikateli než pouhými zaměstnanci. Každý z nich má na starosti projekt, který mu dává smysl a do něhož vkládá veškeré své know-how.

Odpovědnost

Naprostá většina našich lidí má nadprůměrně vyvinutého sportovního ducha a stará se o svou fyzickou i duševní kondici. Uvědomili jsme si, že nejde o náhodu, ale o naše vnitřní nastavení. V DNA Winning Group máme zakódovánu zodpovědnost nejen za sebe, ale i za finanční zdraví a udržitelnost našich firem. K rozhodnutím, plánům a strategiím přistupujeme vždy proaktivně, s dostatečným předstihem a s cílem dlouhodobé prosperity a návratnosti. Soustředit se na krátkodobý horizont pomíjivých úspěchů prostě nemáme v krvi.

Naši lidé

Za růstem Winning Group stojí pestrá skupina manažerů a expertů z různých oborů i zemí.

Ať už se ve své branži pohybujeme úspěšně přes dvacet let, nebo naše kariéra nabrala obrátky právě ve Winning Group, jedno máme společné – vášeň pro tradiční byznys, a především chuť vybudovat svůj vlastní projekt. Projekt, který nám dává smysl a do něhož vkládáme veškeré své know-how.

Profil Winning Group