Profil Winning Group

Podnikáme zásadně v těch oborech, kterým rozumíme, a investujeme jen do takových firem, které dokážeme s našimi partnery strategicky rozvíjet. Tento přístup úspěšně uplatňujeme v našem core byznysu na českém i německém trhu, a to především ve dvou robustních pilířích – Automotive a Construction.

Profil Winning Group

Společnosti Winning Group podnikají v tradičních průmyslových sektorech, jejich strategie se však vždy opírá o do budoucnosti zaměřenou vizi a promyšlené investice do R&D, tak aby zůstaly konkurenceschopné a udržitelné v dlouhodobém horizontu.

Nechceme se přizpůsobovat trendům ale utvářet je. Existuje pro nás pouze jedna meta – zasadit se o to, aby se každá naše firma stala tou nejlepší ve svém oboru.

KPIs
> 13 020mil. Kč
Obrat za rok 2023 – rozpočet
> 1 120mil. Kč
EBITDA za rok 2023 – rozpočet
3 300
Zaměstnanců

Winning Passion

Pro své projekty dýcháme, protože nám dávají smysl. Neúnavně hledáme cesty, jak je posouvat vpřed. Nikdy nás neuslyšíte říct, že něco nelze změnit k lepšímu.

Winning Spirit

Kontinuita

Vpřed nás nepohání touha po turbulentních změnách a rychlém zhodnocení, zaměřujeme se na promyšlené naplňování strategie, kterým postupně budujeme silný a diverzifikovaný holding. Nemáme ve zvyku spekulovat. Jsme průmyslníci, co stojí nohama pevně na zemi. Naším cílem není výhodně nakoupit a rychle prodat. Holding necháváme růst přirozeně na reálných, stabilních základech. Stejnou filozofii uplatňujeme i v našich investičních produktech. Společně s našimi investory jsme připraveni na další desítky let růstu a akvizic.

Flexibilita

Nenecháváme se svazovat korporátními strukturami a obloukem se vyhýbáme strnulému myšlení. Nikdy nás neuslyšíte říkat, že něco nelze změnit k lepšímu. Naše decentralizované řízení dává vyniknout silným osobnostem, které se nebojí odpovědnosti. Reakční čas při vyjednávání odpovídá jejich vysoké kapacitě rozhodovat – ve Winning Group jednáme rychle, pružně a aktivně. Naši lidé jsou mnohem více podnikateli než pouhými zaměstnanci. Každý z nich má na starosti projekt, který mu dává smysl a do něhož vkládá veškeré své know-how.

Odpovědnost

Naprostá většina našich lidí má nadprůměrně vyvinutého sportovního ducha a stará se o svou fyzickou i duševní kondici. Uvědomili jsme si, že nejde o náhodu, ale o naše vnitřní nastavení. V DNA Winning Group máme zakódovánu zodpovědnost nejen za sebe, ale i za finanční zdraví a udržitelnost našich firem. K rozhodnutím, plánům a strategiím přistupujeme vždy proaktivně, s dostatečným předstihem a s cílem dlouhodobé prosperity a návratnosti. Soustředit se na krátkodobý horizont pomíjivých úspěchů prostě nemáme v krvi.

Naši lidé

Za růstem Winning Group stojí pestrá skupina manažerů a expertů z různých oborů i zemí.

Ať už se ve své branži pohybujeme úspěšně přes dvacet let, nebo naše kariéra nabrala obrátky právě ve Winning Group, jedno máme společné – vášeň pro tradiční byznys, a především chuť vybudovat svůj vlastní projekt. Projekt, který nám dává smysl a do něhož vkládáme veškeré své know-how.

Profil Winning Group