Tiskové zprávy

Zpět na přehled
tiskových zpráv

EP Industries se stane akcionářem Winning Automotive

Winning Group a.s. a EP Industries, a.s. vytvořili společný podnik prostřednictvím společnosti Winning Automotive a.s. Partneři vykonávají společnou kontrolu, každý z nich vlastní 50 % hlasovacích práv. Winning Group a.s. nominovala CEO společnosti a dále zajišťuje podporu každodenního chodu podniku.

Winning Automotive a.s. se nedávno prostřednictvím svých dceřiných společností Winning BLW Management GmbH a Winning BLW GmbH stala vlastníkem aktiv společnosti SONA BLW Germany, předního dodavatele v oblasti automobilového průmyslu, specializovaného na přesně kované součástky zejména pro osobní a nákladní automobily a průmyslové využití. Winning BLW provozuje tři výrobní závody v Německu (v Duisburgu, Mnichově a Remscheidu), které ročně generují obrat více než 200 mil. EUR a zaměstnávají 1 000 zaměstnanců. Financování nákupu aktiv společnosti SONA BLW Germany bylo zajištěno syndikovaným úvěrem od J&T Banky, a.s. a s J&T Mezzanine, a.s.

„Těší nás, že se nám podařilo uzavřít dohodu s EP Industries,” říká Sebastian P. Wagner, CEO a předseda představenstva Winning Group a.s. „Partnerství s EPI představuje významný krok vpřed pro skupinu Winning Group a její další růst v automobilovém sektoru. Vidíme významný potenciál pro další rozvoj prostřednictvím akvizicí a dohoda se silným partnerem proto pro nás byla logickým krokem. Jsme přesvědčeni, že se nám společně podaří stát se v následujících letech lídrem na evropském trhu.”

Jiří Nováček, CEO a předseda představenstva EP Industries, a.s. potvrzuje: „Jsme potěšeni navázáním partnerství s Winning Group a věříme, že díky této příležitosti dosáhneme vstupu do nového odvětví a na nová území. Společně s partnery z Winning Group se zaměříme na zlepšení využití potenciálu Winning Automotive a.s. a jejích dceřiných společností. “

O skupině Winning Group

Winning Group a.s., Brno (CZ) je průmyslová investiční skupina zaměřená na trhy v tradičních odvětvích, s cílem vybudovat vedoucí postavení v oblasti průmyslu a stavebnictví. Skupinu založil v roce 2016 Sebastian P. Wagner, který je dnes jejím jediným akcionářem. Společnost působí ve čtyřech oblastech: stavebnictví, developmentu, průmyslu/automobilovém sektoru a speciálních produktech. V posledních čtyřech letech se skupině podařilo úspěšně růst prostřednictvím šesti startupových společností a uskutečnit tři akvizice.

O skupině EP Industries

EP Industries patří mezi přední průmyslová uskupení v České republice. Skupina vlastní aktiva v hodnotě přibližně 870 mil. EUR, EBITDA dosahuje 117 mil. EUR a zaměstnává více než 7 300 zaměstnanců. Portfolio činností skupiny tvoří sedm hlavních segmentů – energetické strojírenství pro rozvodné systémy a zařízení, pro elektrárny, energetické služby a dodávky pro elektrárny, inženýring a výroba kotlů, dopravní infrastruktura, automobilový průmysl a odpadové hospodářství. EPI působí v regionu střední a východní Evropy, a to především v České republice, ale i na Slovensku a na Ukrajině.