12. 5. 2020

Dvanáctičlenná porota v čele s rektorem VUT v Brně, Petrem Štěpánkem letos vybírala mezi 46 přihlášenými stavebními díly v sedmi kategoriích.

Při projektové přípravě a následné realizaci stavby byl kladen značný důraz na historickou hodnotu stavby, opětovné začlenění barokního Paarova zámečku do městské struktury včetně důrazu na vysokou kvalitu stavebních prací. Práce probíhaly v úzké spolupráci s památkovou péčí.

V kategorii Bytové stavby se na 1. místě umístila novostavba bytových domů – „Vila domy Slunovrat“, kterou do soutěže přihlásil ARCH PROFI BAU, spol. s.r.o. Podstatnou částí celé stavby je i pohledová betonová konstrukce, jejímž zhotovitelem je společnost  Winning PS – Pamstav s.r.o., investorem stavby je ČEVS, a.s.

“Jsem hrdý na výsledky našich stavebních firem v rámci soutěže Stavba Jihomoravského kraje. Celý náš tým denně pilně pracuje, aby našim zákazníkům dodával stavby v nejvyšší kvalitě. Jménem celého našeho týmu děkuji odborné porotě za tato ocenění naší každodenní snahy.” sdělil Sebastian Wagner, předseda představenstva investiční skupiny Winning Group a.s.

Více informací ke stavebním aktivitám stavebního holdingu Winning PS s.r.o. na www.winningps.cz.

Winning Group a.s.

Winning Group zastřešuje firmy ze čtyř oblastí – stavební výroba, development, služby a speciální produkty. Do portfolia Winning Group patří společnosti Winning Steel, Winning Estate, Winning Service, Winning People, Winning Gastro a stavební holding Winning PS. Filozofie Winning Group je postavená na zásadě výběru těch nejlepších manažerů a kreativních osobností, se kterými spolupracuje na úspěšných projektech. Díky tomuto přístupu se holding společností stále rozrůstá.

Holding Winning PS s.r.o.

Holding Winning PS s.r.o. nabízí svým zákazníkům komplexní portfolio služeb v oblasti stavebnictví. Zaměřuje se na speciální zakládání staveb, železobetonové monolitické konstrukce a generální dodávky pozemních staveb v oblastech průmyslové stavby, občanská vybavenost, bydlení a památky. Všechny společnosti holdingu mají mnohaleté zkušenosti ve svém oboru, přičemž prioritou je vždy kvalitně odvedená práce v dohodnutých termínech a cenách.  Pod holding Winning PS s.r.o. spadají společnosti: Winning PS – stavební firma s.r.o. s ročním obratem 500 mil. Kč a 25letou tradicí na českém trhu; Winning PS – Pamstav s.r.o. s ročním obratem 400 mil. Kč, specializací na železobetonové monolitické konstrukce;  Winning PS – PMK Drill s.r.o. s ročním obratem 200 mil. Kč, specializací na speciální zakládání staveb

20. 3. 2021

O Sebastianovi Wagnerovi, jeho společnosti Winning Group a spojení v automotiv s Křetinským a EPI se můžete dozvědět více v článku WIN-WIN GAME, který vyšel ve Forbes/03.

8. 1. 2021

Investiční skupina Winning Group a EP industries ve společném joint venture koupili německou firmu SONA BLW Germany. Začlení ji do stavebního holdingu již vlastněných firem pod názvem Winning Automotive.

8. 12. 2020

EP INDUSTRIES SE STANE AKCIONÁŘEM WINNING AUTOMOTIVE 8. prosince 2020 Remscheid / Německo, Praha a Brno / Česká republika